한국이해자료 - Korea in de wereld (네덜란드어, Dutch)

CefiaWiki
이동: 둘러보기, 검색

☞ Korea in de wereld (네덜란드어, Dutch) PDF Download


Introductie

De Republiek Korea (Zuid-Korea) beslaat het zuidelijke deel van het Koreaanse schiereiland. Aan de westelijke kant van de Gele zee ligt China. Japan ligt in het oosten, aan de overkant van de Oostzee. De Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) beslaat het noordelijk deel van het Koreaanse schiereiland.

Algemene gegevens

 • Officiële naam: Republiek Korea
 • Ligging: 38° N en 33° N-breedtegraad en 126° E-lengtegraad
 • Oppervlakte: 100.266 km² (2013)
 • Hoofdstad: Seoul (9.926.000) (2013)
 • Inwoners: 50.220.000 (2013)
 • Bevolkingsdichtheid: 501 personen/km² (2013)
 • Taal: Koreaans
 • Religie: Boeddhist (22,8%), Protestant (18,3%), Katholiek (10,9%), overig (1,1%), Geen (46,9%)
 • Regeringsvorm: Presidentiële republiek
 • Gemiddelde temperatuur: van -2,5°C (Januari) tot 25,4°C (Augustus)
 • Nationale vlag: Taegeukgi
 • Nationale Bloem: Mugunghwa (Roos van Sharon)


Economie

 • BBP (nominaal): Amerikaanse dollar ($) 1.417 miljard (2014)
 • BBP Per Hoofd (nominaal): Amerikaanse dollar ($) 28.101 (2014)
 • BBP (koopkrachtpariteit): Amerikaanse dollar ($) 1.779 miljard (2014)
 • BBP Per Hoofd (koopkrachtpariteit): Amerikaanse dollar ($) 35.277 (2014)
 • BNP (nominaal): Amerikaanse dollar ($) 1.366 miljard (2014)
 • BNP Per Hoofd (nominaal): Amerikaanse dollar ($) 27.090 (2014)
 • BNP (koopkrachtpariteit): Amerikaanse dollar ($) 1.746 miljard (2014)
 • BNP Per Hoofd (koopkrachtpariteit): Amerikaanse dollar ($) 33.620 (2014)
 • Uitvoer: Amerikaanse dollar ($) 573 miljard (2014)
 • Invoer: Amerikaanse dollar ($) 526 miljard (2014)
 • Gini-coëfficiënt: 31,1 (2011)
 • Ontwikkelingsindex (Index van de menselijke ontwikkeling): 0,891 (15e) (2013)
 • Voornaamste industriële sectoren: Semiconductors, automobielen, scheepsbouw, consumentenelektronica, mobile telecommunicatie, staal
 • Munteenheid: Won (KRW: Korean Republic Won) (US $1 = 1.060 won) (2014)


Geschiedenis

KOREA IN HET STENEN TIJDPERK

Sinds het oude stenen tijdperk is het Koreaanse schiereiland bewoond door mensen. Tegen de Bronstijd werd de eerste officiële staat van Gojoseon gesticht (Oud Joseon). Nog steeds noemen Koreanen de stichter van Gojoseon ‘Grootvader Dangun’. Volgens een oude legende was Dangun de zoon van een berin en de hemelse koning, Hwanung, die uit hemel neergedaald was op aarde om bij de mensen te leven. Gojoseon besloeg het noordelijke deel van het Koreaanse schiereiland, alsook grote gebieden van het huidige Mantsjoerije. Het koninkrijk kende een lange periode van bloei totdat het door de Han Dynastie werd vernietigd in 108 v.Chr.


PERIODE VAN DE DRIE KONINKRIJKEN

Vanaf de 1e eeuw v.Chr. tot de 7e eeuw n.Chr. streden drie koninkrijken om de heerschappij op het schiereiland; Goguryeo in het noorden, Baekje in het zuidwesten en Silla in het zuidoosten. Deze drie koninkrijken werden uiteindelijk door Silla verenigd in 676 n.Chr. Een lange vreedzame periode onder het bewind van Silla volgde tot de 10e eeuw toen Silla zwak werd en door Goryeo gedwongen werd om zich te onderwerpen. Kunst en wetenschap bloeiden op tot hoog niveau tijdens de verenigde Silla periode, vooral op het gebied van Boeddhisme, bouwkunst, astronomie, landbouw en literatuur.

Religie in Korea

Het Boeddhisme werd geïntroduceerd in Korea via China in 372 n.Chr. en beïnvloedde al snel de Koreaanse mentaliteit, cultuur en het spirituele leven. Boeddhisme was de nationale religie vanaf de tijd van de Drie Koninkrijken tot het koninkrijk van Goryeo. De Joseon Dynastie (1392- 1910) nam het Confucianisme aan als haar bestuursfilosofie.

Het Katholicisme en Protestantisme werden respectievelijk in de 18e en 19e eeuw op het schiereiland geïntroduceerd. Eerst probeerden de autoriteiten het Christendom te onderdrukken, maar het aantal gelovigen groeide voortdurend door tot het begin van de 20e eeuw. Vandaag de dag beschouwt ongeveer 30 procent van de Koreaanse bevolking zichzelf als Christen. Het Boeddhisme blijft echter populair in het moderne Korea en ook het Confucianisme speelt nog steeds een grote rol en blijft de sociale normen en waarden sterk beïnvloeden, vooral de Koreaanse werkmentaliteit. Diverse andere religies, waaronder de Islam, kunnen vrijelijk aangehangen worden. Zuid-Korea kent totale vrijheid van godsdienst.


GORYEO EN JOSEON

Goryeo

Het koninkrijk Goryeo kwam aan de macht in 935 n.Chr. nadat Silla omver werd geworpen. Goryeo wees het Boeddhisme als haar nationale religie aan. In deze periode werden diverse uitmuntende Boeddhistische kunstwerken geproduceerd. Het koninkrijk voerde een open buitenlandse politiek, daardoor werd het koninkrijk Goryeo bekend bij buitenlanders als 'Korea.' Goryeo heeft ongeveer 470 jaar bestaan tot de opkomst van de Joseon Dynastie, aan het einde van de 14e eeuw, dat het einde van Goryeo betekende.

De Tripitaka Koreana

De Tripitaka Koreana is de meest uitgebreide verzameling van oude Boeddhistische geschriften ter wereld. Dit omvangrijke werk, dat in de 13e eeuw ten tijde van het koninkrijk Goryeo gemaakt werd, is gegraveerd in 81.268 houten planken. Het was een manier om de bescherming van Boeddha af te roepen tegen de Mongoolse aanvallen. Elke blok bevat ongeveer 320 Chinese karakters aan elke kant. Er werden in totaal 25 miljoen karakters zorgvuldig gegraveerd met extreme precisie; er zijn vrijwel geen fouten te vinden in de gehele serie.

Jikji

Jikji is de afgekorte titel van een Koreaans Boeddhistisch document, Anthologie van Grote Boeddhistische Priesters' Zen Onderricht, dat in 1377 tijdens de late Goryeo Dynastie gedrukt was in de Heungdeok tempel. Jikji is erkend als het oudste, met verplaatsbare metalen drukletters geproduceerde, boek ter wereld. Het werd 78 jaar eerder gepubliceerd dan de beroemde 42-regelige bijbel van Johannes Gutenberg die rond 1450 was gedrukt. Jikji blijft nu bewaard in de ‘Manuscrits Orientaux’ divisie van de nationale bibliotheek van Frankrijk. UNESCO heeft Jikji opgenomen in het Memory of the World (MOW) programma in 2001.


Joseon

De Joseon Dynastie (1392 - 1910) overheerste het Koreaanse schiereiland gedurende meer dan 500 jaar. De dynastie werd opgericht door Yi Seong-gye (postuum koning Taejo genoemd), die tot de val van de Goryeo Dynastie (918-1392) aldaar generaal was. De hoofdstad van de dynastie was Hanyang (het huidige Seoul).

De leiders van de Joseon Dynastie bevorderden de confucianistische idealen en doctrines in de gehele samenleving. Confucianistische ethiek en rituelen werden thuis en op school onderwezen en ambtenaren werden middels confucianistische staatsexamen benoemd. De culturele innovaties tijdens de vroege Joseon periode kenden zijn hoogtepunt tijdens het bewind van Koning Sejong de Grote (een achterkleinzoon van Koning Taejo, r. 1418-1450). Koning Sejong is met name bekend vanwege de uitvinding van het Koreaanse alfabet; het Hangul.

In het midden van de Joseon periode werd de dynastie bijna verwoest door Japanse invasies (1592-1598), gevolgd door invasies vanuit Mantsjoerije. Maar in de tweede helft van de dynastie consolideerde Joseon haar heerschappij over het huidige grondgebied van Korea en bereikte haar toppunt op het gebied van klassieke Koreaanse cultuur, handel, wetenschap, literatuur en technologie.

Rond de eeuwwisseling van de 20ste eeuw werd Korea geconfronteerd door talloze externe uitdagingen die eerst tot een internationale machtsstrijd leidden, en uiteindelijk tot de Japanse bezetting in 1910.

De erfenis van de Joseon dynastie is substantieel, aangezien het een groot deel van de basis is van de huidige Koreaanse samenleving zoals culturele normen, manier van leven, rechtstelsel, sociale relatie tussen oud en jong, evenals de maatschappelijke houding met betrekking tot actuele vraagstukken.

Hangeul: De Koreaanse Alfabet

Koning Sejong de Grote (r. 1418-1450) is gerespecteerd als de grootste vorst in de Koreaanse geschiedenis. Jiphyeonjoen werd door hem hersteld; de wetenschappelijke onderzoeksorganisatie die het Koreaanse alfabet, het Hangul, met succes heeft uitgevonden in 1443. Dankzij deze uitvinding kunnen Koreanen fonetisch schrijven in plaats van gebruik te maken van Chinese karakters. Hoewel Chinese karakters nog steeds gebruikt werden op het gebied van de wetenschap, kon een groot deel van de literatuur nu in het Hangul geschreven worden zodat meer Koreanen het konden begrijpen. De 24 symbolen, die alle medeklinkers en klinkers van de Koreaanse taal kunnen weergeven, zijn zeer logisch en eenvoudig ontworpen, en kunnen makkelijk geleerd worden na slechts een paar uur studie. Hangul is wegens deze redenen een van de meest wetenschappelijk schrijfsystemen ter wereld.

Historische dorpen van Korea: Hahwe & Yangdong

Hahwe en Yangdong, de twee bekendste historische dorpen in Korea, hebben de afgelopen vijf eeuwen van generatie tot generatie een solide familielijn bewaard. Gevestigd in een natuurlijk leefmilieu met uitzonderlijke schoonheid, hebben de dorpsbewoners met succes hun eeuwenlange levensstijl bewaard en leven conform de gewoontes van traditionele confucianistische elitaire en hoogopgeleide families. Ze zijn bronnen van opkomende populaire interesse in de onmetelijke waarde van de geschiedenis en tradities van Korea. De twee dorpen werden in 2010 door UNESCO op de werelderfgoedlijst geplaatst.


HET SCHIEREILAND VERDEELD

De 1 maart beweging

Het aanbreken van de moderne tijd bracht geen goede tijden voor het Koreaanse schiereiland. Tijdens de eerste uitingen van het Japanse imperialisme werd Korea onder de voet gelopen, Japan veroverde Korea in 1910. De Koreaanse bevolking vocht echter hard om zijn soevereiniteit te herwinnen.

De Koreaanse onafhankelijkheidsverklaring, die door 33 prominente leiders getekend was, werd op 1 maart 1919 aangekondigd. Deze zette aan tot een nationaal verzet tegen de Japanse bezetting. Politiek en gewapend verzet vond plaats op het schiereiland zelf, maar ook in het buitenland. De tijdelijke regering van de Republiek Korea werd gevormd in Shanghai in China.


Bevrijding en Oorlog

Als gevolg van de Japanse capitulatie na de Tweede Wereldoorlog, werd het schiereiland bevrijd op 15 augustus 1945. Direct nadat de troepen van de Sovjet-Unie en de VS optraden om de achtergebleven Japanse soldaten te ontwapenen, vond de verdeling van het schiereiland bij de 38e breedtegraad plaats. Korea werd, tussen twee grote wereldmachten geklemd, een de-facto geopolitiek slachtoffer.

Op 15 augustus 1948 werd de zuidelijke helft van het schiereiland opnieuw geboren als de Republiek Korea; een onafhankelijke staat geschoeid op democratische principes en een vrijemarkteconomie. Onder toezicht van de Verenigde Naties koos de Zuid-Koreaanse bevolking een regering. Deze regering stelde Dr. Syngman Rhee aan, een Amerikaans-geschoolde leider van de onafhankelijkheidsbeweging, als de eerste president van Zuid-Korea.

Ondertussen werd in het Noorden de Democratische Volksrepubliek Korea gesticht met Kim Il-Sung, door de Sovjet-Unie gesteund, als leider.

Volgens geclassificeerde documenten, heeft Noord-Korea op 25 juni 1950 Zuid-Korea, met de steun van de Sovjet-Unie, binnengevallen. Dit markeerde het begin van de Koreaanse oorlog, dat zich snel tot een internationaal conflict ontwikkelde.

Binnen drie dagen kwam Seoul in handen van Noord-Koreaanse troepen, en rond augustus werd praktisch geheel Zuid-Korea bezet door het Noord-Koreaanse leger met uitzondering van Busan, een havenstad in het zuidoosten, en enkele rondom gelegen gebieden.

De VN Veiligheidsraad ging snel akkoord met het bijstaan van Zuid-Korea, en stuurde troepen en medisch personeel uit meer dan 21 lidstaten. Na de bekende landing bij Incheon op 15 september onder leiding van Generaal Douglas MacArthur, zetten Zuid-Korea en de, door de Verenigde Staten geleidde, VN-troepen hun tegenaanval door tot de Chinese grens. Bij aankomst aan de grens, greep China in en mengde zich in de oorlog om Noord-Korea te steunen. Al snel werden de Zuid-Koreanen en de VN-troepen weer ver tot in het zuiden teruggeslagen. Op 4 januari 1951, viel Seoul wederom in handen van de Noord-Koreanen.

Ten koste van veel slachtoffers aan beide kanten, drongen Zuid-Koreaanse en VN-troepen, merendeels afkomstig uit de VS, de Noord-Koreanen en Chinezen terug tot de 38e breedtegraad. Naast het verschrikkelijke verlies aan mensenlevens en de sociale chaos, werd het schiereiland totaal verwoest. De beperkte infrastructuur die de Japanse koloniale periode overleefd had werd grotendeels verwoest.

De burgeroorlog kwam ten einde met een wapenstilstand in juli 1953. Een officieel vredesverdrag is nooit ondertekend.

Voor de oorlog hadden de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie een grens langs de 38e breedtegraad getekend. Na de oorlog werd dichtbij de originele grens, een nieuwe grens getekend die de Militaire Demarcatielijn (MDL) wordt genoemd. Deze is geflankeerd door een vier kilometer brede gedemilitariseerde zone (DMZ) - die als een bufferzone gebruikt wordt tussen de zwaarbewapende grens van de twee Korea’s. Het inwonertal van de Republiek Korea is 50 miljoen, terwijl het inwonertal van de Democratische Volksrepubliek Korea 25 miljoen is.

Economische groei

Onder het leiderschap van President Park Chung-Hee, die van 1961 tot 1979 president was, hanteerde Zuid-Korea een door de staat geleide, exportgerichte politiek om economische groei te bewerkstelligen. President Park wordt erkend als de trekker van de economische ommekeer, ook wel bekend als het 'Wonder aan de Han Rivier'. Zijn vijfjarenplannen om de economie tot bloei te brengen bevoorrechtte grote ondernemingen, bevorderde de werkgelegenheid en versterkte het Zuid-Koreaanse concurrentievermogen.

Zuid-Korea's ongekende economische groei begon in het begin van de jaren zestig toen de staatspolitiek veranderde van een importsubstitutie politiek (ISI) naar een exportgerichte politiek. Onder de exportgerichte politiek, steunde de overheid arbeidsintensieve, lichte industriële producten, zoals textiel en kleding, waarin Korea relatief veel voordeel had.

Tijdens het eind van de jaren zestig en zeventig, werd de nadruk verschoven van lichte industrie naar zware industrie en chemische sectoren. IJzer, staal, non-ferrometaal, scheepbouw, elektronische en chemische producten werden als de meest belangrijke industrieën beschouwd voor de economische groei.

In de jaren zeventig werd de Saemaul-beweging geïntroduceerd om de plattelandsbevolking te mobiliseren en om de landbouwsector te moderniseren. Saemaul betekent "nieuw dorp". Deze campagne heeft geholpen om het platteland te ontwikkelen en de levensomstandigheden van de boeren te verbeteren. Deze beweging groeide later uit om ook industriële en stedelijke gebieden te steunen. Het principe van de Saemaul-beweging is sindsdien ook in andere ontwikkelingslanden geïntroduceerd, en Zuid-Korea deelt haar kennis en expertise met die landen.

In de jaren tachtig werd onderzoek en ontwikkeling (R&D) benadrukt en de export van technologie en elektronische producten steeg in de late tachtiger jaren. Diverse bedrijven, zoals Samsung, Hyundai en de voorlopers van LG, groeiden uit tot multinationale bedrijven onder deze exportgerichte politiek, die tot het begin van de jaren negentig werd toegepast. Met de steun van de regering investeerden Koreaanse conglomeraten in kapitaalintensieve zware en chemische sectoren, terwijl de overheid zich op de industriële en sociale infrastructuur concentreerde.

Deze staatsgeleide, exportgerichte, economische groeistrategie van Zuid-Korea, is over het algemeen erg succesvol gebleken. Zuid-Korea is eigenlijk het enige land dat sinds de Tweede Wereldoorlog haar status veranderd heeft van een ontwikkelingshulp ontvangend land, tot een ontwikkelingshulp donorland. En dat alles binnen slechts één generatie. In 2014 was Zuid-Korea de vijfde grootste exporteur, en de zevende grootste importeur ter wereld.


WELKE ELEMENTEN HEBBEN INVLOED GEHAD OP ZUID-KOREA'S ECONOMISCHE GROEI?

Zuid-Korea heeft een wonderbaarlijke economische groei bereikt dankzij de combinatie van sterk leiderschap, goed opgeleide ambtenaren, hardwerkende ondernemers en gemotiveerde arbeidskrachten. Ambitieuze ondernemers reageerden goed op de overheidsstimulans om de uitvoer te laten groeien en om nieuwe industrieën te ontwikkelen.

De diepe Confucianistische wortels van Zuid-Korea leggen een sterke nadruk op onderwijs, harmonieuze relaties en morele plichten tegenover ouders en voorouders. Een andere factor van belang was het feit dat bijna alle Koreaanse arbeiders konden lezen en schrijven aan het begin van Zuid-Korea's industrialisatie en zodoende zonder problemen nieuwe vaardigheden konden aanleren.

Tegelijkertijd maakte de open economische politiek het mogelijk om meer ontwikkelde instellingen en technologieën van andere landen aan te trekken. De buitenlandse investeringen en Zuid-Korea's hoge binnenlandse private spaargelddonaties hebben de ontwikkeling van de zware industriële sector gesteund, terwijl de inkomsten van Zuid-Koreaanse arbeiders in het buitenland, bijgedragen hebben aan de algehele economische groei. Een groot aantal Zuid-Koreaanse mijnwerkers en verpleegsters is bijvoorbeeld naar West-Duitsland uitgezonden om daar te werken van midden jaren zestig tot eind jaren zeventig.


Het omarmen van democratie

De Zuid-Koreaanse bevolking stond vooraan in hun strijd voor vrijheid en democratisch bestuur. Sinds de jaren zestig werd het land bestuurd door president Park Chung-Hee en daarna door andere voormalige militaire generaals. Zuid-Korea heeft in 1993, na succesvolle vrije verkiezingen, een civiel leiderschap gekozen.

Zuid-Koreaanse kranten en televisiezenders kunnen diverse opinies publiceren en uitzenden zonder angst voor vervolging. Internet en sociale netwerken zijn overal alom aanwezig. Chatten, en andere communicatiemogelijkheden, ligt binnen handbereik van alle Zuid-Koreanen, met name de jongeren.

De sterke Zuid-Koreaanse economie is opgebouwd tijdens een periode van onderdrukking van de democratie onder het mom van ontwikkeling. Deze ontwikkeling heeft later geleidelijk bijgedragen tot de bloeiende democratie waarvan Zuid-Koreanen nu genieten. Desalniettemin, de snelle economische groei veroorzaakte veel sociale en economische ongelijkheid. Velen die hierdoor achterbleven op sociaal en economisch gebied, speelden een grote rol in de verdere democratisering van Zuid-Korea.


Zuid-Korea op het wereldtoneel

Korea was gedurende vele eeuwen bekend als het 'Kluizenaren Koninkrijk', desondanks was er altijd plek op het schiereiland voor kleinschalige handel en immigratie. Culturele kunstwerken en antieke documenten tonen aan dat er naast de grootschalige interculturele uitwisseling die plaatsvond, ook grote migratiestromen van volkeren uit China waren, alsmede nederzettingen van Arabische handelaren en een instroom van Zuidoost Aziaten. Tevens was Gyeongju, de hoofdstad van Silla die aan de zuidoostelijke kant van het schiereiland ligt, het oostelijke eindstation van de Zijderoute; een handelsweg die vanuit Europa door het Aziatische continent leidde.

Zuid-Korea heeft de afgelopen decennia haar plaats als lid van de internationale gemeenschap stevig verankerd en de wereld heeft nu de kans om kennis te maken met Koreaanse mensen, producten en cultuur.

Elektronische communicatie is in veel opzichten de moderne equivalent van de Zijderoute. Zuid-Korea is een van de meest ontwikkelde landen ter wereld met betrekking tot internettoegang. De informatiesnelweg is breed en omvangrijk. Koreanen wisselen hun gedachten, ervaringen en kennis uit met wereldburgers via zulke communicatiemiddelen, en voegen op deze manier nieuwe extra rijkdom toe aan de Koreaanse cultuur die van generatie tot generatie is doorgegeven.

Een gemiddelde Zuid-Koreaanse universiteitsstudent bijvoorbeeld, gebruikt zijn of haar smartphone vaak om te communiceren met buitenlandse vrienden, leert Engels of andere talen, en droomt ervan de wereld te zien.

Culturele uitwisseling is door de geschiedenis heen altijd het belangrijkste element voor internationale contacten geweest. In de, in toenemende mate verbonden, wereld van tegenwoordig, is dit nog steeds het geval. Zuid-Koreaanse popmuziek (K-pop), films en televisieseries hebben internationale loyale fans gekregen toen de populariteit van Hallyu (de Koreaanse golf) zich wereldwijd verspreidde. Op haar beurt, probeert Zuid-Korea eveneens culturele elementen uit de rest van de wereld op te nemen.


DAGELIJKSE LEVEN IN KOREA

De meeste Koreanen dragen moderne kleding. Traditionele Koreaanse kleding, hanbok, wordt alleen nog gedragen op bijzondere dagen, zoals bijvoorbeeld een huwelijk of tijdens de traditionele feestdagen. De hanbok voor mannen bestaat uit een kort jasje en losse broek die bij de enkels vastgebonden wordt. Koreaanse gerechten bestaan uit rijst, soep en kimchi (gefermenteerde kool). Hierbij worden eetstokjes en een lepel gebruikt. Koreanen hebben al eeuwenlang een traditioneel vloerverwarmingssysteem dat ondol genoemd wordt en dat in een moderne vorm nog steeds gebruikt wordt in woningen. Omdat de urbanisatiegraad zeer hoog is, zijn appartementen de favoriete woningen voor Koreanen. De traditionele Koreaanse krijgskunst Taekwondo is nog steeds populair, dit is een internationaal beoefende (Olympische) sport met tientallen miljoenen beoefenaren.


Visual Materials

Mugunghwa (rosa de Sharon), La flor nacional de Corea del Sur
Dangun in stichtingsmythe van Korea
Het interieur van de Janggyeongpanjeon, bewaarplaats van de Tripitaka Koreana houtblokken
Jikji (het oudst bestaand boek van de wereld uitgeprint met beweegbaar metaaltype)
Koning Sejong de Grote
Hangul, De Koreaanse Alfabet
Koreanen vieren hun onafhankelijkheid van keizerrijk Japan in 1945.
Dorpelingen leggen een betonverharding aan met grondstoffen die de Koreaanse regering leverde.
Demonstranten tijdens de Juni Democratische Revolutie van 1987
Zuid Korea is uitgegroeid tot een belangrijkst centra voor de IT industrie als gevolg van de nadrukkelijke focus op Onderzoek & Ontwikkeling door de regering en de particuliere sector.
Eén van vele scheepswerven die Korea tot één van de beste scheepsbouwer van de wereld maakte
Het monteren van auto’s in de Hyundai Motor fabriek
Seoul in het verleden
Seoul van nu
Hangang Rivier in het verleden
Hangang Rivier van nu
Cheonggyecheon stroom bij nacht
Bedrijfsgebouwen in Seoul
Hanok (Traditionele Koreaanse Huis) dorp
Uitzicht van binnenstad Seoul
Historische dorpen van Korea, Hahwe
Historische dorpen van Korea, Yangdong
De Traditionele Ondol verwarming systeem
Een Koreaanse tafeldekking
De traditionele Koreaanse Hanbok
De Koreaanse krijgskunst van Taekwondo